XAVIER CUBELES | EURECAT

Cultura i Turisme | Consultoria tecnològica

XAVIER CUBELES | EURECAT

Cultura i Turisme | Consultoria tecnològica

Biografía

Sesión de XAVIER CUBELES | EURECAT

SOBRE EL TURISMO DEL FUTURO

09:15H A 09:45H
AUDITORIO