ROSA SERRA | DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

ROSA SERRA | DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Biografía

Sesión de ROSA SERRA | DIPUTACIÓ DE BARCELONA