Formulari formassembly prova sebas

Recorda:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa


DADES DEL PROJECTE/EXPERIÈNCIA A PRESENTAR | DATOS DEL PROYECTO/EXPERIENCIA A PRESENTAR | DATA OF THE PROJECT/EXPERIENCE TO PRESENT:

 

DADES DEL PONENT | DATOS DEL PONENTE | SPEAKER DATA

 

DADES DE L’EMPRESA | DATOS DE LA EMPRESA | COMPANY DATA:

Us informem que des de l’1 de maig del 2015 els centres tecnològics avançats Ascamm, Barcelona Media, BDigital i Cetemmsa s’han fusionat en Eurecat, el centre tecnològic de Catalunya. Les seves dades de contacte formen part de la base de dades d’Eurecat amb la finalitat d’informar-lo de les activitats del Centre o d’altres que puguin ser del seu interès. Així mateix, les seves dades podran ser cedides a les entitats patrones, promotores i/o patrocinadores de l’esdeveniment al qual s’hagi inscrit. Eurecat ha adoptat les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, complint amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat.

Podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: baixes@eurecat.org indicant “Baixa” a l’assumpte del correu. Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Os informamos que desde el 1 de mayo de 2015 los centros tecnológicos avanzados Ascamm, Barcelona Media, BDigital y Cetemmsa se han fusionado en Eurecat, el centro tecnológico de Cataluña. Sus datos de contacto forman parte de la base de datos de Eurecat con la finalidad de informarlo de sus actividades del centro o de otras que puedan ser de su interés. Así mismo, sus datos podrán ser cedidos a entidades patronas, promotoras y/o patrocinadores del evento al cual se ha inscrito. Eurecat adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, cumpliendo con lo que establece el
Reglamento de Medidas de Seguridad.

Podréis revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento, así como ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a: baixes@eurecat.org indicando “Baja” en el asunto del correo. Todo esto en cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica 15/99 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y del Reglamento que la desarrolla aprobado por el Real decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre.

We inform you that since the 1st of May 2015 the advanced technological centers Ascamm, Barcelona Media, BDigital & Cetemmsa have merged in Eurecat, the technological center of Catalonia. Your personal data are part of the data base of Eurecat with the aim of inform you about our activities and others that can be of your interest. Also, your personal data might be transferred to sponsors, patrons or other entities involved in the organisation of the Congress you have registered. Eurecat adopts the technical and organizational measures to prevent tampering, loss, or unauthorized access, to enforcing the Regulation of Security Measures.

You can revoke the consent given at any time, as well as exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by sending an email to: baixes@eurecat.org indicating “Baja” at the subject of your email. All this in compliance with the established in the Organic Law 15/99 of 13th of December, about Personal Data Protection, according with the regulation of Development approved by the Royal Decree 1720/2007, of 21st of December.

ForumTuristic