Carlos Romero | SEGITTUR

Carlos Romero | SEGITTUR

Director de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR) , Llicenciat...
Llegir més
ForumTuristic