SESSIÓ INSTITUCIONAL

SESSIÓ INSTITUCIONAL

Sr. Francesc Santasusana i Riera
Membre del Patronat i la Comissió Executiva
Eurecat

 

 

Sr. Miquel Rodríguez i Planas
Gerent Promoció Econòmica
Ajuntament de Barcelona

 

 

Il·lma. Sra. Abigail Garrido i Tinta
Diputada delegada de Turisme
Diputació de Barcelona

 

 

 

Sr. Narcís Ferrer i Ferrer
Director de l’Agència Catalana de Turisme
Generalitat de Catalunya

ForumTuristic