BENVINGUDA INSTITUCIONAL

BENVINGUDA INSTITUCIONAL

Benvinguda per part de l’organització del congrés i les entitats promotores.

Participen en la sessió:

Sr. Xavier Torra
President
Eurecat
www.eurecat.org

Molt Hble. Sr. Roger Torrent
Conseller d’Empresa i Treball
Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat

Il·lm. Sr. Xavier Marcé
Regidor de Turisme i Indústries Creatives
Ajuntament de Barcelona
www.barcelona.cat

Il·lma. Sra. Abigail Garrido
Diputada de Turisme
Diputació de Barcelona
www.diba.cat

Sr. Enrique Martínez
President
SEGITTUR
www.segittur.es

 

 

ForumTuristic