AI, TURISME I LA LLUITA PER LA SOSTENIBILITAT

AI, TURISME I LA LLUITA PER LA SOSTENIBILITAT

Ponència a càrrec de:

Prof. Dr. Ulises Cortés
Coordinador Científic Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment | Coordinador del Programa de Màster d’IA 

Barcelona Supercomputing Center | UPC

Ponència: «AI, Turisme i la lluita per la sostenibilitat»

 

 

ForumTuristic