APLICACIONS EN TURISME DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL ‘CLÀSSICA’
ForumTuristic