PRESENTA

PRESENTA

La 11a edició del congrés està presentada per: Karma Peiró Perdiodista especialitzada en tecnologia i Directora de la Fundació Visualització per a la Transparència
ForumTuristic