Xavier Suñol | AJUNTAMENT DE BARCELONA

Director de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives

Xavier Suñol | AJUNTAMENT DE BARCELONA

Director de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives

Biografia

Xavier Suñol treballa des dels anys 80 a l’Ajuntament de Barcelona, on ha exercit diverses responsabilitats especialment en les àrees de cultura, gestió de serveis personals i planificació estratègica. Entre elles cal destacar la Direcció dels Serveis Personals del Districte de Nou Barris i la Direcció de Patrimoni de l’Institut de Cultura de Barcelona. Des de finals de 2007 desenvolupa la seva activitat professional en l’àmbit de la gestió i planificació turística; en l’actualitat és el Director de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives. Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona.

ForumTuristic