Il·lm. Sr. Xavier Marcé | Ajuntament de Barcelona

Regidor de Turisme i Indústries Creatives

Il·lm. Sr. Xavier Marcé | Ajuntament de Barcelona

Regidor de Turisme i Indústries Creatives

Biografia

És el regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona. La seva missió és liderar les polítiques de turisme a la ciutat i vertebrar i impulsar el teixit empresarial en l’àmbit de les indústries creatives, recolzant el posicionament de Barcelona com a estratègia pel foment de l’activitat econòmica i l’atracció del talent.
Ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional en el sector públic, especialitzant-se en la promoció econòmica i el foment de la cultura i la comunicació.
També és destacable la seva contribució en els àmbits de l’ensenyament i la producció literària, i és col·laborador habitual en diversos mitjans de comunicació.

 

Sessió de Il·lm. Sr. Xavier Marcé | Ajuntament de Barcelona

BENVINGUDA INSTITUCIONAL

09:00 H - 09:30 H
AUDITORI + STREAMING
ForumTuristic