Xavier Font Urgell | Diputació de Barcelona

Cap de la Oficina Tècnica de Turisme

Xavier Font Urgell | Diputació de Barcelona

Cap de la Oficina Tècnica de Turisme

Biografia

Doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Educació Física, Màster en Gestió Pública.
Està especialitzat en la gestió pública del turisme. Treballa en la Diputació de Barcelona com a Cap de l’Oficina Tècnica de Turisme.
És professor associat de la Universitat de Barcelona, en el Departament de Geografia i membre del Grup de Recerca Consolidat ANTERRIT (Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional).
La seva especialització docent està en els camps de Turisme i Territori, Gestió Pública del Turisme i Planificació Turística.
Ha participat en diferents cursos i estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya en col·laboració amb l’Organització Mundial del Turisme.

Presència en les XXSS: 
Twitter: @xfontu
Linkedin: Xavier Font Urgell

ForumTuristic