Miquel Rodríguez i Planas | Ajuntament de Barcelona

Gerent de Promoció Econòmica

Miquel Rodríguez i Planas | Ajuntament de Barcelona

Gerent de Promoció Econòmica

Biografia

Sr. Miquel Rodríguez i Planas
Gerent de Promoció Econòmica
Ajuntament de Barcelona

Gestor amb experiència en col·laboracions publico-privades com a eina per dissenyar polítiques públiques. He dissenyat diverses eines financeres per implementar polítiques sostenibles (desplegament de plaques solars) i polítiques d’innovació (transferència de coneixement).
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Direcció Executiva per l’IESE Business School, juntament amb diversos Màsters.

Sessió de Miquel Rodríguez i Planas | Ajuntament de Barcelona

SESSIÓ INSTITUCIONAL

11:20 H
AUDITORIO
ForumTuristic