Màrius Boada | Ajuntament de Barcelona

Director de l’Oficina Municipal de Dades

Màrius Boada | Ajuntament de Barcelona

Director de l’Oficina Municipal de Dades

Biografia

Director de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona des de 2018.
L’Oficina Municipal de Dades. L’Oficina Municipal de Dades (OMD) és responsable de la gestió, qualitat, governança i explotació de les dades relacionades amb l’Ajuntament i tots els seus ens associats (públics o privats) que donen servei a la ciutadania. Entre altres funcions, té l’encàrrec d’utilitzar les dades públiques per tal de proporcionar informació que ajudi a resoldre els reptes de la ciutat.

La ciutat al dia. Indicadors d’Alta Freqüència a la ciutat de Barcelona. (B-IAF)

La irrupció de la pandèmia va accelerar la necessitat de donar resposta a unes preguntes que els sistemes de dades actuals tècnicament haurien de permetre:
Amb dades: la proliferació de sensors de dades d’origen divers possibiliten l’obtenció d’indicadors amb alta freqüència temporal, disponibilitat propera al real-time i un detall territorial molt gran.
Amb tecnologia: l’Ajuntament de Barcelona es va dotar del CityOS una plataforma big-data que permet el processament fins ara mai vist.
Amb ciència de dades: amb aquests recursos, en el darrer any s’han construït diferents eines analítiques que possibiliten un seguiment diari de l’impacte de la pandèmia a la ciutat.

ForumTuristic