Josep Rodríguez | OFICINA TÈCNICA DE TURISME – DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Responsable de Relacions Internacionals

Josep Rodríguez | OFICINA TÈCNICA DE TURISME – DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Responsable de Relacions Internacionals

Biografia

Enginyer, llicenciat en Humanitats i postgraduat en gestió de destinacions turístiques. Disposa d’una experiència de més de 20 anys en la gestió de projectes europeus i internacionals i, des de fa quatre anys, ha orientat les seves tasques en el sector turístic. Coordinador de la Comunitat MED de Turisme Sostenible, projecte finançat pel programa europeu INTERREG MED, que integra vint-i-dos projectes i més de dues-centes entitats treballant en l’àmbit de la sostenibilitat turística al Mediterrani.

Eines per la desconcentració i la desestacionalització al Mediterrani

Els vint-i-dos projectes que integren la Comunitat MED de Turisme Sostenible estan treballant en tres grans eixos temàtics: el desenvolupament d’alternatives al turisme de sol i platja basat en els recursos i les potencialitats del Mediterrani, la gestió dels impactes del turisme i la millora de la planificació i la governança turística. En aquest bloc d’experiències coneixerem tres de les eines tecnològiques desenvolupades per tres dels projectes de la Comunitat en matèria de gestió de fluxos turístics, gamificació per a la desconcentració i càlcul de la petjada ecològica en àrees naturals.
ForumTuristic