Joan Borràs | Eurecat

ICT & Tourism Project Manager del Departamento de Innovación Turística
Joan-Borràs-Eurecat

Joan Borràs | Eurecat

ICT & Tourism Project Manager del Departamento de Innovación Turística

Biografia

Joan Borràs és doctor en Enginyeria Informàtica i Màster en Intel·ligència Artificial per la Universitat Rovira i Virgili. Compta amb més de 10 anys d’experiència en el desenvolupament de projectes d’innovació tecnològica aplicats al sector turístic, en àmbits tals com els sistemes de recomanació, aprenentatge automàtic i analítica de dades. Actualment és responsable de tecnologia del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat i professor associat de la Universitat Rovira i Virgili. Les seves investigacions, centrades en el camp dels sistemes intel·ligents per al sector turístic, han estat publicades a revistes i congressos internacionals.

Sessió de Joan Borràs | Eurecat

TECNOLOGIA APLICADA AL SECTOR TURISME

12:55 H - 14:10 H
AUDITORI + STREAMING
ForumTuristic