Jaisiel Madrid | CENFIM Furnishings Cluster

Living Lab & Digital Manager

Jaisiel Madrid | CENFIM Furnishings Cluster

Living Lab & Digital Manager

Biografia

Jaisiel Madrid Sánchez és Enginyer Superior de Telecomunicacions i Diploma d’Estudis Avançats en Intel·ligència Artificial per la Universitat Carlos III de Madrid. Des 2019 és Digital Manager i Director d’Interiors Living Lab a CENFIM, el clúster d’equipament de la llar i el contract.
Ha desenvolupat la seva carrera professional al voltant de la investigació i la consultoria sobre innovació social digital, liderant tècnicament més de 40 projectes nacionals i internacionals. Durant la seva trajectòria, ha rebut diversos reconeixements com el Premi Vodafone a la Innovació en Telecomunicacions.

 

Connectant nous estils de vida i espais turístics a través del disseny d’interiors basat en evidències

S’introduirà el procés de Concept Rooms desenvolupat pel clúster CENFIM en els últims mesos, en què han participat 8 cadenes hoteleres, 8 estudis d’interiorisme i més de 50 marques de producte d’equipament d’interiors. Les Concept Rooms són un exercici de co-creació per donar resposta, des de l’interiorisme, a les necessitats i estils de vida dels nous usuaris de l’hotel. Durant la presentació es posarà èmfasi en la faceta d’aquests espais conceptuals com a laboratoris d’experimentació per aconseguir una millor comprensió de la interacció i la percepció d’usuaris de l’hotel, així com per afavorir el redisseny continu i adaptatiu de l’interiorisme de l’espai mitjançant diferents tecnologies de intel·ligència artificial.

ForumTuristic