Dra. Marina Martínez-García | Spanish Office for Science and Technology (SOST)

Horitzó Europa Programme Officer

Dra. Marina Martínez-García | Spanish Office for Science and Technology (SOST)

Horitzó Europa Programme Officer

Biografia

Dra. Marina Martínez és personal destacat de l’Agència Espanyola d’Innovació (CDTI – Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats) a Brussel·les i coordina el programa de capacitació / especialització de gestors en el Programa Marc des de 2009. Ha seguit tots els programes de Reptes Socials i Lideratge Industrial de H2020, i actualment, tots els clústers del Pilar-II i les activitats relacionades amb la innovació al Pilar-III d’Horizon Europe.
Anteriorment, la Dra Martínez ha treballat en el sector privat i ha estat docent i investigadora a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant dotze anys, on va ser sotsdirectora acadèmica de l’Institut de Geomàtica de Catalunya. És doctora en ciències físiques per la UPC i ha estat investigadora a la Technical University of Delft (Països Baixos) i investigadora convidada al Jet Propulsion Laboratory (NASA-Caltech, Pasadena, US).Actualment, a més de participar en diferents grups de treball i comitès de la Comissió Europea de el programa marc Horizon Europe, és Punt Nacional de Contacte per al clúster-III Civil Security.

Què ens ofereixen els programes europeus de suport a la innovació i la competitivitat?
Oportunitats a 2021-2022 per al sector turístic

ForumTuristic