David Leánez | TURISME DE BARCELONA

Director del Área TIC

David Leánez | TURISME DE BARCELONA

Director del Área TIC

Biografia

David Leánez és enginyer informàtic i porta 20 anys dirigint el departament TIC de Turisme de Barcelona i treballant per la digitalització tant de l’entitat com de la experiència del visitant a la destinació.

CheckBarcelona, com millorar l’experiència del visitant a la destinació

CheckBarcelona és una eina que impacta positivament en la millora de l’experiència de la visita alhora que contribueix a la gestió sostenible de la destinació. Ens trobem amb una guia de ciutat amb informació sobre ocupació i disponibilitat d’equipaments i espais públics que a més pretén contribuir a millorar la gestió de fluxos de visitants.

ForumTuristic