Carlos Romero | SEGITTUR

Director de Recerca, Desenvolupament i Innovació Turística

Carlos Romero | SEGITTUR

Director de Recerca, Desenvolupament i Innovació Turística

Biografia

Director de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR) , Llicenciat en Ciències Econòmiques i Doctor en Estructura Econòmica d’Espanya per la Universitat Complutense de Madrid. Executive Màster en Direcció d’Empreses Turístiques per l’Institut d’Empresa.


Experiència de més de 20 anys en el sector turístic en la direcció i gestió de projectes i equips de feina, a nivell nacional i internacional, en els camps de la mesurament d’impactes econòmics del turisme, comptes satèl·lit, anàlisi de conjuntures, política turística, recerca, innovació i noves tecnologies, tot dintre de l’àmbit del turisme.


Entre els seus càrrecs anteriors en organismes internacionals cal esmentar els de Director Executiu dels Membres Afiliats de Organització Mundial del Turisme (OMT), director general de la Fundació OMT · THEMIS, i consultor internacional per al Departament d’Estadística i Mesura Econòmica del Turisme de la OMT i per EUROSTAT a Europa, Llatinoamèrica i Orient Mitjà. A nivell nacional com a responsable de les principals operacions estadístiques de l’Institut d’Estudis Turístics d’Espanya (IET). Especialitzat en desenvolupament turístic, mesurament d’impactes econòmics del turisme, sistemes d’informació, emprenedoria de base tecnològica, innovació i noves tecnologies aplicades al turisme.

ForumTuristic