GENERALITAT DE CATALUNYA – Departament d’Empresa i Treball

L’Agència Catalana de Turisme és una entitat de dret públic de la Generalitat, adscrita al Departament d’Empresa i Treball, que té l’objectiu de promoure Catalunya com a destinació turística de referència, basada en la seva qualitat i rendibilitat social i econòmica, d’acord amb les competències que l’article 171 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga en matèria de turisme.

Més informació: act.gencat.cat/

 

ForumTuristic