SmartCAT és l’estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya que, alineada amb l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, estén el concepte de Smart City a escala de país per desenvolupar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i impulsi iniciatives Smart a tot el territori. 
SmartCAT 
té com a objectiu convertir Catalunya en un “Smart Country” de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

Més informació: www.gencat.cat

L’Agència Catalana de Turisme és una entitat de dret públic de la Generalitat que té l’objectiu de promoure Catalunya com a destinació turística de referència, basada en la seva qualitat i rendibilitat social i econòmica, d’acord amb les competències que l’article 171 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga en matèria de turisme.

Més informació: www.act.cat

ForumTuristic