Què és el Forum TurisTIC?

El Forum TurisTIC és el congrés sobre l’aplicació de la tecnologia en el sector del Turisme organitzat per Eurecat.

El dia 29 de setembre de 2023, celebrarem la 11a edició, i empreses del sector turístic, empreses d’innovació i desenvolupament tecnològic, així com institucions públiques implicades, associacions i gremis especialitzats en aquests sectors, es donaran cita en aquest congrés. 

El Forum TurisTIC genera sinèrgies entre aquests sectors, dinamitzant i creant noves oportunitats de negoci. És un espai en el qual es presenten les últimes solucions tecnològiques i les últimes innovacions, així com tendències i iniciatives d’investigació.

El Forum TurisTIC gira en torn a com les noves tecnològiques enforteixen el sector turístic fent-lo més productiu i competitiu en un entorn canviant i en constant evolució.

Per què no pots faltar-hi?

L' alta qualitat dels continguts i la possibilitat de fer networking entre un públic especialitzat són dos dels punts forts del congrés. Aquesta és la valoració general del congrés entre els assistents a la passada edició:

Perfil dels assistents

Founder | CEO | Director - 20%
Comercial - 10%
MK Manager | Communication Manager - 8%
Consultors - 7%
IT Manager | Technician - 6%
Researcher | Teacher - 6%

Perfil per sector

Turisme i Hosteleria - 46%
Administració Pública i Associacions - 18%
Serveis TIC - 6%
Serveis consultoria - 6%
Serveis Educatius - 4%
Marketing - 3%

Valoració del congrés

97%

El 97% dels enquestats recomanen el congrés

94%

El 94% dels enquestats considera que l’organització va ser excel·lent,
molt bona o bona.

ForumTuristic